Satu

-  snickare / skyddsombud byggservice

Vad gör du på jobbet? 

 

Jag utför flertalet arbeten och mindre projekt mot ramavtal, främst hos hyresgäster.

Jag arbetar tillsammans med en kollega, i samråd med arbetsledning från kontoret.

Vi ansvarar för färdigställande av arbetsordrar, från början till slut. Jag har också

direktkontakt med förvaltare och hyresgäster.  

 

Vad är kul och vilka är utmaningarna med ditt jobb? 

 

Att jag får göra olika saker varje dag, samtidigt som det är drivande att hitta lösningar

på nya problem. Det är ett väldigt socialt arbete, där jag under arbetsdagen träffar

flertalet nya människor.

 

Hur ser en normal arbetsdag ut? 

Jag blir tilldelad arbetsordrar och beställningar från kunden, som jag själv planerar upp och strukturerar där varje arbetsorder har ett önskat färdigställandedatum. På avtalet ansvarar vi för samordningen av underentreprenörer och ser till att arbetet färdigställs på utsatt tid. Viktigast av allt är att dagen avslutas med att kunderna blir nöjda.  

 

Hur fungerar det att vara skyddsombud? 

 

Att vara skyddsombud på byggserviceavdelningen handlar mer om att vara observant,

då projekten är av mindre storlek och vi saknar en fast arbetsplats att utgå från.

Däremot har jag kollegor på byggservice som ansvarar för att kontrollera våra större arbetsplatser och vara delaktiga i skyddsronder. Jag utgår från dem rutiner som vi har i vår arbetsmiljöplan och mina egna kunskaper när jag bedömer hur våra medarbetare och underentreprenörer sköter sig i skyddsfrågan.

 

Vad tycker du om RA Bygg? 

 

Jag anser att jag kommer överens med alla i avdelningen och  är omringad av ett härligt

gäng med arbetskamrater, vilket gör RA Bygg till en familjär organisation. Bemötandet från kontoret och arbetsledningen är väldigt bra, därför känner jag mig trygg och bekväm i att kunna vara ärlig. Företaget erbjuder mig samtidigt fria tyglar och hjälp i min fortsatta utveckling.

 

När trivs du som allra bäst? 

När problemen är som minst men arbetena flyter på och är som mest, då mår jag som bäst.

Snabba fakta

NAMN: Satu

 

JOBBAR SOM: Snickare på affärsområde Byggservice

 

ANSTÄLLD SEDAN: 2010

 

RESAN HOS RA-BYGG: Började som praktikant hos RA Bygg från gymnasiet och är idag snickare med yrkesbevis och har tagit rollen som ett av skyddsombuden på byggserviceavdelningen.

“ Våga alltid satsa!

Det spelar ingen roll om

vem du är utan vem du

vill bli “

Tips från Satu!

Kontakta oss

RA Bygg  

Ragnar Thorngrens gata 2

431 45 Mölndal

Växel: 031-27 85 70  

Fax: 031-27 31 65

RA Bygg

RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i västsverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

© RA Bygg 2017