Tobias

-  kalkylansvarig

Vad gör du på jobbet? 

 

Jag räknar på projekt efter kundens önskemål och överlämnar tilldelat projekt med dem rätta förutsättningarna avseende produktion och ekonomi till projektansvarig.  

 

Vad är kul och vilka är utmaningarna med ditt jobb? 

 

Det ena projektet är olikt det andra. Det innebär att det uppstår nya problem som kräver nya lösningar på varje enskilt projekt och för mig är det utmanande.

 

Hur ser en normal arbetsdag ut? 

 

En arbetsdag i kalkylavdelningen är varierande, beroende på den efterfrågan som finns på projekt som skall räknas hem.  

 

Vad krävs av dig i rollen som kalkylator på kalkylavdelningen? 

 

Som kalkylator skall man tycka om utmaningar och kunna vara flexibel, samt kunna samarbeta med underentreprenörer, projektledare och beställare för att säkerställa att idén kan utvecklas till en färdig produkt.

 

Vad är det bästa hos RA Bygg? 

 

Företaget är utvecklande och vill gå framåt. Det utvecklar också mig som

medarbetare hos RA Bygg.  

 

Hur ser du på framtiden? 

 

Framtiden ser ljus ut för byggbranschen, vilket också bidrar till att RA Bygg

kan fortlöpa i sin tillväxt. 

 

När trivs du som allra bäst? 

 

När alla i företaget är sysselsatta och vi fokuserar på nyanställningar för tillväxten.

Snabba fakta

NAMN: Tobias

 

JOBBAR SOM: Kalkylator på affärsområde entreprenad och byggservice

 

ANSTÄLLD SEDAN: 2012

 

RESAN HOS RA-BYGG: När Tobias började i kalkylavdelningen hade RA Bygg en omsättning på 80 miljoner kronor och i dagsläget har den omsättningen nästan fyrdubblats och det innebär att ansvarsområdet och utmaningarna har växt.

“ Sträva alltid framåt“

Tips från Tobias!

Kontakta oss

RA Bygg  

Ragnar Thorngrens gata 2

431 45 Mölndal

Växel: 031-27 85 70  

Fax: 031-27 31 65

RA Bygg

RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i västsverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

© RA Bygg 2017