INTERGITETSPOLICY


Integritetspolicy 

Den personliga integriteten och digitala säkerhet är något vi värnar om på Rune Adielsson Byggnads AB (RA Bygg). Vi vill att du ska 

kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt går att koppla 

till en enskild levande individ, exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress och bilder m.m. Denna integritetspolicy 

riktar sig till anställda, kunder, intressenter och leverantörer. Rune Adielsson Byggnads AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter så att det sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor om hanteringen av personuppgifter, se kontaktuppgifter nedan. 


Så här behandlar vi dina personuppgifter: 

För att ha rätt att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i lagen (GDPR). Vid kontakt med oss eller när du använder RA Byggs tjänster behandlar vi personuppgifter enligt riktlinjerna som beskrivs nedan för att kunna upprätthålla vår del av avtalet. 


Anställda, praktikanter m.m. 

RA Bygg behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss i samband med anställningsavtalet. Personuppgifter kan vara namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, fotografi, kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter samt 

annan information som du lämnat till oss som är nödvändig för att kunna uppfylla vårt avtal mot dig. Vid behandling av fotografi för marknadsföring tillfrågas anställd, praktikant m.m. innan och en samtyckesblankett ska signeras. Det förkommer att vi behöver 

behandla känsliga uppgifter om dig. Dessa behandlas endast i syftet för att upprätthålla våra skyldigheter som arbetsgivare. 


Kunder och Leverantörer 

För att RA Bygg ska kunna upprätthålla en framtida relation till kunder och leverantörer kan det förekomma att vi behandlar namn, 

e-postadress, adress och befattning om kunder och leverantörer. 


Intressenter 

Inkommande ansökningar och intresseanmälan behandlas endast i den omfattningen som är nödvändig. Dvs. inga ansökningar eller intresseanmälan behandlas för annat än vad dem är avsedda för. 


Vem ansvarar för dina personuppgifter: 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Rune Adielsson Byggnads AB. 


Vem har tillgång till dina personuppgifter och hur skyddas dem? 

Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till andra bolag om inte detta krävs för att fullfölja avtal eller om det finns krav i förordning 

eller lag. Det kan förekomma att en tredje part har anlitats och som har tillgång till personuppgifter, exempel på sådan tredje part 

kan vara leverantör av program eller hjälpmedel och då finns ett avtal mot kund om att upprättfylla kraven i GDPR. Dina 

personuppgifter används bara till relevant arbete, d.v.s. att begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till i

nformationen. RA Bygg kommer inte att samla in information som inte är nödvändig för att vi ska kunna hålla vår del av avtalet. 


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 

Insamling av personuppgifter sker via intresseanmälan och ansökan på RA Byggs hemsida. 


Hur länge sparas uppgifterna?

 Dina personuppgifter sparas enligt lag d.v.s. så länge annan lag kräver det samt om det är nödvändigt för att RA Bygg ska uppfylla skyldigheter mot den aktuella personen. Kunduppgifter sparas så länge det finns en kundrelation. Vid inskickat CV sparas CV i max 

två år med grund till Diskrimineringslagen 2008:567. 


Överföring av personuppgifter till andra länder? 

Rune Adielsson Byggnads AB överför inte dina personuppgifter till något land utanför EU eller 

EES. Inte heller till allmänt bolag utomlands. 


Dina rättigheter: 

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för att kontrollera att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. 


Rätt till information (registerutdrag) och dataportabilitet  - Du har en gång om året rätt till att få tillgång till dina personuppgifter, 

d.v.s. du kan begära ett utdrag (kopia) över de registrerade personuppgifterna och informationen vi har om dig. I registerutdraget 

får du även information om ändamålet med personuppgiften samt lagringsperioden. 


Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade som vi har om dig. 


Rätt till radering - På din begäran har du rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål 

de samlades in för. Det finns vissa personuppgifter som inte får raderas trots individens begäran detta för att det föreligger laglig 

grund. Exempel på sådan typ av laglig grund är Bokföringslagen (1999:1078). 


Rätt till dataportabilitet – Du har under vissa förutsättningar rätten att få en strukturerad kopia på uppgifterna vi har om dig samt 

rätten att förflytta eller exportera dessa uppgifter. Detta gäller endast de uppgifter som den registrerade själv har lämnat. 


Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätten att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter om den baseras 

på en intresseavvägning. Invänder du mot sådan behandling kommer vi avsluta behandlingen om det inte finns berättigande skäl 

som är mer betydelsefullare än dina intressen. 


Rätten att sluta använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring – Du har rätt att avstå mot direkt marknadsföring. 


Rätt till att dra tillbaka samtycket – D.v.s. om samtycke getts ut från början det kan röra sig om att synas på bild på vår hemsida, annonseringar eller nyhetsblad. Detta är under förutsättningen att du inte har kontakt som kräver att du syns. 


Vill du använda någon av dina rättigheter ovan ber vi dig kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. 


Kontaktuppgifter: 

Tomas Samuelsson (VD) Tomas.Samuelsson@rabygg.com Telefon:031-797 99 70 

Paulina Jansson (Personalansvarig) Paulina.Jansson@rabygg.com Telefon:031-797 99 25 


Tack för att du tagit dig tiden att läsa vår integritetspolicy! 


Förändringar i integritetspolicy: Integritetspolicyn kan uppdateras för eventuella förändringar i lagen eller för förbättring av hantering.

Kontakta oss

RA Bygg  

Ragnar Thorngrens gata 2

431 45 Mölndal

Växel: 031-27 85 70

RA Bygg

RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i Västsverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

© RA Bygg 2022

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna sida samtycker du till vår cookiepolicy

OK