FILOSOFI

NYCKELN TILL FRAMGÅNG - KONKRETA MÅL

Att vara en stark partner kräver också att vi har konkreta mål och arbetssätt att arbeta utifrån. Mål och visioner som vi kommunicerar och förankrar såväl ut till våra kunder som inåt i organisationen, mot våra anställda. Att ha konkreta mål gör verksamheten tydlig och meningsfull, både för oss och för våra kunder. 


Till vår hjälp har vi något vi kallar för Vägvisaren, ett dokument som beskriver hur vi ska agera såväl utåt som inåt, hur vi arbetar med kvalitet, miljö och våra medarbetares arbetsmiljö. Vägvisaren är, precis som namnet antyder, ett hjälpmedel för att vi ska fortsätta växa och leverera med kvalitet.


På så sätt strävar vi alla mot samma mål. Det är delvis rent ekonomiska mål, 

som att årligen öka vår omsättning, men också att arbeta med källsortering och återanvändning och ha en fungerande produktivitet och friska medarbetare.

GRUNDUPPFATTNING

KUNDER

PERSONAL

   Vi skall                                                                       

* agera seriöst, kompetent och uppriktigt

* leverera rätt kvalitet i rätt tid

* vara hjälpsamma och tillmötesgående

* endast arbeta med seriösa kunder

ALLMÄNT

   Vi skall

* ha ordning och reda på våra arbetsplatser

* vara stolta över det arbete vi utfört

* utveckla oss och våga anta nya utmaningar

* tänka långsiktigt

* vara kreativa

* förstärka RA Byggs varumärke

EKONOMI

   Vi skall

* arbeta för ökad lönsamhet

* låta sparsamhet prägla vårt arbete 

* arbeta med ekonomiskt starka beställare

* tänka och agera affärsmässigt

* ha full kontroll på kostnader och intäkter

KUNDER

PERSONAL

ALLMÄNT

SAMHÄLLE

EKONOMI

SAMHÄLLE

   Vi skall 

* aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling

* visa hänsyn och värna om miljön

* använda naturvänliga produkter    

* att vara en viktig del i Västsveriges expansion

   Vi skall

* skapa arbetsglädje för hela personalen

* vara ärliga och visa respekt för varandra

* dela med oss av våra erfarenheter

* vara solidariska och lyhörda

* alltid arbeta för en förbättrad produktivitet

* alltid tillämpa våra skyddsregler på arbetsplatsen

“Det enkla är ofta det bästa”

AFFÄRSIDÉ

RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i Västsverige. 

Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga 

val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

Kontakta oss

RA Bygg  

Ragnar Thorngrens gata 2

431 45 Mölndal

Växel: 031-27 85 70

RA Bygg

RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i Västsverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

© RA Bygg 2022

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna sida samtycker du till vår cookiepolicy

OK