KVALITET OCH MILJÖ

Liksom våra gemensamma riktlinjer som beskrivs i Vägvisaren har vi en policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det är ett sätt att hjälpa oss själva att alltid leverera med kvalitet gentemot våra kunder.


I vår kvalitetspolicy beskrivs hur vi på RA Bygg ska tillgodose varje enskild kunds specifika byggrelaterade behov, att vi ska eftersträva att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar och att vi ska leverera i rätt tid med rätt kvalitet.

Vad gäller vårt miljöarbete finns det med i alla led, från val av material och metoder till transporter och återvinning.

Vi är måna om att följa de lagar, föreskrifter och normer som finns. RA Bygg strävar efter att hålla en hög kompetens inom miljöområdet, efter att optimera vår resursförbrukning och alltid ha ett hållbarhetsperspektiv med oss i allt vi gör.


RA Bygg arbetar för en bra arbetsmiljö och för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet.

Genom att leva upp till kraven på såväl kvalitet som miljö och arbetsmiljö, ska RA Bygg även de kommande decennierna vara ett förstahandsval.

Kontakta oss

RA Bygg  

Ragnar Thorngrens gata 2

431 45 Mölndal

Växel: 031-27 85 70

RA Bygg

RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i Västsverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

© RA Bygg 2022

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna sida samtycker du till vår cookiepolicy

OK