Emanuel

-  byggservicechef

Vad innebär det att vara byggservicechef hos RA Bygg?

 

RA Bygg har en byggserviceavdelning med över 30 anställda, både snickare och arbetsledare. Som byggservicechef har jag personalansvaret för min avdelning och det kan handla om utbildningar, rekryteringar, lönesättningar, teambuilding och upprättande av riktlinjer för avdelningen. Jag ansvarar för vilka avtal och projekt avdelningen ska räkna på, samtidigt som jag ständigt söker efter nya kunder och upprätthåller en god relation med våra befintliga. Jag sitter som huvudansvarig för dem större byggserviceprojekten och har det yttersta ansvaret för avdelningens ekonomi. 

Vad är skillnaden mellan byggservice och entreprenad?

 

På entreprenad jobbade jag som projektansvarig för ett enda projekt åt gången och nu flyttades jag över till en avdelning som kunde ha över tretusen avslutade projekt om året och ett hundratal som alltid är pågående. Från att ha stenkoll på projekten på entreprenad avseende ekonomi, tidsplanering och kvalitativt arbete, till att nu behöva delegera och släppa kontrollen till sina medarbetare, kan vara riktigt svårt i början.

Det gäller att kunna förlita sig på digitala system för projektuppföljning och sina medarbetare för ansvarstagande, och på sådant sätt frigöra utrymme för arbetsledningen. Byggservice handlar om att kunna utföra mer med mindre.  

 

Vad är kul och vilka är utmaningarna med ditt jobb?

 

Efter att inte ha haft en susning om företagets andra förgrening när jag arbetade på entreprenad, så tackade jag ja till förfrågan om jobbet som byggservicechef. Jag har dagligen ställts inför utmaningar i samband med den nya rollen, men dessa utmaningar har också stärkt mig och gjort mig mer självsäker i mitt arbete. Att vidareutvecklas inom det egna företaget är oftast en fördel, du behöver aldrig övertyga dina medarbetare om dina ambitioner och jaga respekt, med all sannolikhet vet dem redan vem du är.  

Varför hittade du rätt?

 

Det kanske inte bara var jag som hittade rätt, utan jag tror även att min chef, Tomas Samuelsson, hittade rätt när han såg mig. För att bli antagen till utbildningen så skulle en intervju genomföras med lärarna och ett byggbolag. Min blivande chef fanns där och ville direkt att jag skulle bli en del av företaget.

RA Bygg var vid den stunden ett företag med 30 anställda och jag såg möjligheten i att kunna hamna i ett bolag där jag kunde växa. Jag skulle få generaliserade kunskapsområden, snarare än specialiserade. Det är viktigt att det finns en bredd i arbetet, för att det inte ska kännas enformigt. För mig är det värdefullt  att kunna blicka tillbaka och vara nöjd med mina beslut och i dag kan jag känna att jag gjorde rätt val.

Snabba fakta

NAMN: Emanuel

 

JOBBAR SOM: Byggservicechef på affärsområde byggservice

 

ANSTÄLLD SEDAN: 2011

 

RESAN HOS RA-BYGG: Praktiserade som arbetsledare på entreprenadavdelningen.  i samband med sin byggingenjörsutbildning, men fick ganska snart efter sin anställning driva egna projekt som platschef. Efter ett par lyckade år som platschef blev han tillfrågad om han ville överta ansvaret för byggserviceavdelningen och vara ny byggservicechef. Sitter nu som ansvarig sedan 2016.

“Inga utmaningar är för stora, det handlar bara om hur länge vi är kapabla att kämpa för vår framgång”

Tips från Emanuel!

Kontakta oss

RA Bygg  

Ragnar Thorngrens gata 2

431 45 Mölndal

Växel: 031-27 85 70  

Fax: 031-27 31 65

RA Bygg

RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i västsverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet ska vi vara kundens naturliga val och därmed skapa tillväxt och god lönsamhet.

© RA Bygg 2017